Historické pohľadnice

Miesto: Jablonov nad Turňou

Tieto historické fotografie pochádzajú z obce Jablonov nad Turňou a zobrazujú stav z prvých desaťročí 20. storočia. Na prvej z nich vidíme niekdajší notársky dom a pod ním sa na druhom obrázku nachádza reformovaná cirkevná škola, ktorej budova bola postavená v roku 1908.

Niekdajší notársky dom a reformovaná cirkevná škola v Jablonove nad TurňouDruhá pohľadnica zachytáva pohľad na rímsko-katolícky kostol a na obrázku vpravo rímsko-katolícku faru, pričom v pozadí vyčnieva veža reformovaného kostola.

Jablonov nad Turňou nebola chudobná dedina. Význam tejto starej obce zdôrazňuje skutočnosť, že tu už v roku 1235 stála fara. Od počiatku sa miestne obyvateľstvo zameriavalo na pestovanie ovocia a viniča. Svedčia o tom aj názvy troch susedných dedín – Jablonov nad Turňou – Hrušov – Silická Jablonica. Pokiaľ ide o vinohrady, tými sú posiate najmä južné svahy krasovej planiny Horný vrch.

Obec mala, povedané dnešnou terminológiou, strediskový význam. Svedčí o tom aj veľkosť katolíckeho kostola Najstvätejšej Trojice, ktorý pochádza zo 14. storočia. Jeho loď je taká vysoká, že ju pri neskoršej prestavbe znížili. Aj vďaka tomu sa dodnes zachovali na povale, kde steny nad stropom pokračujú k streche, gotické fresky. Reformovaný kostol tu postavili v druhej polovici 18. storočia. O strediskovom význame svedčí aj skutočnosť, že na prelome 17. a 18. storočia, keď Jablonov patril pod Szádvárske panstvo, v obci postavili sýpku Granárium, do ktorej sa vyberali a skladovali naturálne dane z okolia. Podľa zápisov z rokov 1760 až 1780 sa v sýpke okrem iného skladovalo víno, ktoré sa odtiaľ vyvážalo až do Viedne.

Rímsko-katolícky kostol a fara v Jablonove nad TurňouJablonov nad Turňou je stále vinárska obec, čo ju robí príťažlivou aj z hľadiska cestovného ruchu. V Granáriu sa nachádza stála expozícia vinárstva Turnianskej vínnej cesty a ponuka degustácie s možnosťou ubytovania. Na túry v prírode sú tu možnosti najmä v rámci Slovenského krasu na Silickej planine a planine Horný vrch.

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.11.2013 06:00
Upravené: 23.11.2013 20:09