Granárium

Miesto: Jablonov nad Turňou

Jedným z pozoruhodných objektov obce je mohutná historická budova nazývaná Granárium. Jej názov je s najväčšou pravdepodobnosťou odvodený od talianskeho „granaio“, čo znamená sýpka.

Granárium v Jablonove nad TurňouPochádza z prelomu 17. a 18. storočia a v minulosti naozaj slúžila aj ako obilná sýpka, ale tiež ako vínna pivnica a sklad potravín. Patrila grófskemu rodu Esterházyovcov v časoch, keď bol Jablonov nad Turňou (v danom čase Almás) súčasťou Szadvárskeho panstva.

Granárium v Jablonove nad TurňouPresný rok výstavby tohto objektu nie je známy, avšak zachovali sa historické listiny, ktoré bližšie objasňujú jeho účel. V sklade sa zhromažďovali de facto dane, ktoré neboli vyberané peňažnou, ale naturálnou formou. Ide o známe desatiny z úrody. V niektorých prípadoch to mohli byť aj väčšie podiely z úrody, pokiaľ roľníci nehospodárili na vlastných pozemkoch, ale zem mali prenajatú od zemepána.

Granárium v Jablonove nad TurňouZ historických prameňov sa dozvedáme, že sa tu napríklad skladovalo víno, ktoré sa odtiaľ odvážalo na predaj do Viedne. Zápisy poukazujú najmä na obdobie rokov cca 1760 až 1770. Objekt mal dobré izolačné vlastnosti, vďaka masívnym a nesmierne hrubým stenám dokázal uchovať stálu teplotu. Známy je napríklad zápis, ktorý konštatuje, že ešte v apríli sa tam nachádzalo 700 kilogramov bryndze čakajúcej na predaj.

Obrovská sýpka okrem obilia, vína, bryndze či iných výrobkov skladovala aj ovocie. Ako Jablonov, tak aj okolité obce boli známe aj pestovaním ovocia. Nakoniec, to sa zapísalo aj do ich názvov – Jablonov nad Turňou, Hrušov, Silická Jablonica... V historických cestopisoch z 19. storočia dokonca nájdeme zmienku (subjektívny dojem cestovateľa), že azda v celom Uhorsku nerastie toľko sliviek ako v Hrušove. Všeobecne však dominovali najmä jablká, hrušky a orechy. Miestne obyvateľstvo si stavalo vo svahoch pivnice, kde ovocie skladovali a na trh ho uvoľňovali postupne, aby v čase zberu úrody jeho cena neklesala. Podobné využitie s najväčšou pravdepodobnosťou malo aj granárium. Podľa jeho veľkosti možno usúdiť, že svoju funkciu neplnilo len vo vzťahu k Jablonovu, ale aj okolitým obciam.

Interiér GranáriaSúčasnosť

Granárium spravuje občianske združenie Alma-centrum, ktoré sa zaoberá rozvojom turizmu na Turnianskej vínnej ceste. V súčasnosti (január 2001) sa prebudováva horné poschodie Granária na ubytovacie izby pre turistov a v dolných priestoroch sa zriadili vínnu pivnicu s možnosťou ochutnávky vín. Pri Granáriu sa nachádza pieckový háj s vonkajšími pieckami na pečenie chleba.

Kontakt na Alma-centrum: +421 905 981 918
http://alma-centrum.webnode.sk/

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.09.2013 06:00
Upravené: 27.10.2013 17:42