Gotický kostol sv. Alžbety vdovy

Miesto: Betliar

V hornej časti centra obce, blízko vchodu do historického parku, sa nachádza gotický rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Alžbete vdove. Je najstaršou architektonickou pamiatkou Betliara. Spolu s evanjelickým kostolom patrí k dominantám hlavnej ulice.

Gotický kostol sv. Alžbety vdovy v BetliariHistória a opis pamiatky

Kostol bol v Betliari postavený v prvej polovici 14. storočia, keď obec patrila rodu Bebekovcov. Bola to jednoduchá sakrálna stavba vidieckeho typu s jednou loďou, pravouhlou svätyňou a sakristiou. Kostolík ešte nemal vežu, pravdepodobne pri ňom stála samostatná zvonica. Vežu pristavali až 17. storočí, kedy (a potom i neskôr) došlo k viacerým zmenám potlačujúcim pôvodný gotický charakter. V súčasnosti je loď charakteristická barokovými klenbami, z pôvodnej gotiky sa zachoval portál s lomenými oblúkmi vedúci do sakristie.

Vzácna je baroková drevená kazateľnica z počiatku 18. storočia zdobená plastikami evanjelistov. Z rovnakého storočia pochádza aj socha Panny Márie Kráľovnej. Súčasný oltár bol vyhotovený v 19. storočí a jeho ústredným motívom je obraz sv. Alžbety vdovy. Bočný oltár zdobí obraz sv. Alžbety Uhorskej.

Za výnimočný medzník v existencii kostola sa považuje rok 1896. Vtedy vypukol v obci ničivý požiar, ktorý zničil 117 domov, tiež evanjelický kostol. Kostol sv. Alžbety vdovy však ostal nedotknutý. Ľudia uverili v ochranu patrónky chrámu.

Posledná prestavba kostola pochádza z roku 1973, kedy k nemu pristavali južnú sakristiu. Zároveň po predchádzajúcich zásahoch upravili fasádu do pôvodnej podoby zo 17. storočia.

Súčasnosť

Napriek uvedeným prestavbám interiér kostola pôsobí archaicky. Za vchodom sa nachádza drevená organová empora, na konci lode vyniká menšie a hlboké presbytérium s dreveným oltárom.

Kostol na nachádza na náučnom chodníku obce Betliar a pred jeho vchodom nájdete tabuľu s informáciami o histórii pamiatky a fotografiami.

Prístupnosť pamiatky

Kostol sv. Alžbety vdovy je verejnosti prístupný iba počas bohoslužieb. Je filiálny, jeho fara sa nachádza v Gemerskej Polome.

Gotický kostol sv. Alžbety vdovy v BetliariKontakt na faru

Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Gemerská Poloma
Súľovská č. 71, 049 22 Gemerská Poloma
telefón: 058 795 01 90

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.10.2013 06:00
Upravené: 07.11.2013 12:06