Železiarenská huta

Miesto: Stratená

Táto historická pohľadnica bola vydaná niekedy po roku 1910 a zobrazuje železiarne v Stratenej. Skôr ako tu stáli vysoké pece na železo, sa v obci nachádzala medená huta. Práva tá dala podnet vzniku dediny, pretože prvotné obyvateľstvo, ktoré tu prichádzalo za prácou, pochádzalo nielen z okolia, ale tiež z Oravy a z Liptova.

Železiarne v StratenejPo skončení prevádzky medenej huty, resp. po jej prestavbe v dvadsiatych rokoch 19. storočia, bol prvým majiteľom železiarenskej huty s jednou vysokou pecou gróf Alexander Čáki (Csáky). V roku 1842 od neho celý závod odkúpil Juraj Coburg, čím sa dostal do majetku tejto nemeckej šľachtickej rodiny.

Huta bola vyťažená, podľa záznamov z roku 1847 sa tu vyrobilo 1 120 ton surového železa ročne. V roku 1861 bola do prevádzky spustená druhá modernejšia vysoká pec, čím sa ročná produkcia surového železa zvýšila na 4 612 ton. Bol to artikel, ktorý sa vyvážal najmä do mnohých uhorských kovospracujúcich podnikov, ale tiež do zahraničia. V menšom meradle surové železo odoberal a skujňoval aj hámor v neďalekých Hrabušiciach.

Z pôvodnej hute v dnešnej Stratenej veľa neostalo. Zachovala sa len niekdajšia administratívna budova, v ktorej sídlilo vedenie závodu. Dnes sa v nej nachádza penzión Šafrán.

Použitá literatúra:

  • Autorský kolektív: Banské mesto Dobšiná (vydal Ing. Tibor Turčan – Banská agentúra, 2008)
  • István B. Kovács: Gemersko (vydal Gemer – malohontský muzeálny spolok, 2005)

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.10.2013 06:00
Upravené: 18.11.2013 15:29