Vojaci I. svetovej vojny

Miesto: Stratená

Táto historická fotografia bola vyhotovená niekedy medzi rokmi 1914 až 1918 a zachytáva dvoch obyvateľov z obce Stratená. Boli to príbuzní a hoci medzi nimi vládol generačný rozdiel, obaja museli narukovať do armády potom ako Rakúsko-Uhorsko 31. júla 1914 vyhlásilo mobilizáciu.

Dvaja vojaci rakúsko–uhorskej armády zo StratenejPre obyvateľov Stratenej, ale aj iných obcí s nemaďarským obyvateľstvom to bola nevďačná úloha. Národné obrodenecké hnutie silnelo a svetový konflikt začal práve vyhlásením vojny voči slovanskému Srbsku. Toto ešte naviac nahrávalo do karát uhorským politickým snahám, pretože vyvolaním vojny sa zabili dve muchy jednou ranou. Vyhláseniu vojnového stavu totiž predchádzal atentát na následníka habsburského trónu Františka Ferdinda. Práve on v ostatných rokoch prijímal časté slovenské delegácie, ktoré sa sťažovali na násilnú maďarizáciu. Moc Habsburgovcov však už bola obmedzená rakúsko–uhorským vyrovnaním, čo však v otázkach postavenia národov v Uhorsku mohol František Ferdinand údajne zmeniť. Tou „druhou muchou jednej rany“ bola skutočnosť, že následníka trónu zabili práve v Srbsku. I keď atentát spáchal anarchista a jeho čin nebol v súlade s oficiálnou politikou srbskej vlády, Uhorsko poukazovalo Viedni na nevďačnosť a nedôveryhodnosť Slovanov. Vtedy ešte netušili, že práve táto vojna bude v závere znamenať rozpad veľkého Uhorska.

Historická fotografia vznikla v ateliéri v Budapešti, kam išli obaja Stratenčania na výcvik. Muž stojaci vľavo bol dovtedy v Stratenej uhliarom. Okolo celej obce sa v horách nachádzali miliere, v ktorých sa pálilo uhlie pre potreby stratenskej huty veľkopodnikateľa Filipa Coburga. Po skončení vojny sa vrátil domov a v Stratenej žil až do roku 1958. Muž stojaci na fotografii vpravo toľko šťastia nemal. Bol drevorubačom a z Budapešti ho odvelili priamo na front do Srbska. Nezomrel v boji, ale v poľnej nemocnici, pretože dostal týfus. V čase zlého zásobovania vojska potravinami a najmä vodou to bola veľmi častá, priam typická smrteľná choroba.

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.10.2013 06:00
Upravené: 18.11.2013 15:34