Vojaci v čase I. ČSR

Miesto: Betliar

Túto historická fotografiu sme získali v obci Betliar a zachytáva vojakov na základnej vojenskej službe. Fotka vznikla v roku 1930, pravdepodobne však nie priamo v Betliari, ale v meste kam obyvateľ tejto obce narukoval do kasární.

Vojaci z Betliaru na základnej vojenskej službeV danom čase bolo Československo členom od svojho vzniku prvej medzinárodnej obrannej aliancie, do ktorej vstúpilo s Rumunskom a Juhosláviou. Táto aliancia je vo vojenskej histórii známa ako Malá dohoda, avšak s nástupom fašizmu sa po Mníchovskej zmluve v roku 1938 prakticky rozpadla.

Situácia v Betliari počas I. Československej republiky bola vojensky pestrá. V obci sa totiž nachádzali kasárne, v ktorých sídlil oddiel horských delostrelcov. Podľa spomienok najstarších obyvateľov tu bývalo dosť hlučno. Cvičné streľby vojaci prevádzali veľmi blízko - presne na mieste, kde dnes stojí futbalové ihrisko. Betliarsky oddiel vlastnil štyri rozoberateľné kanóny, ktoré na strelnicu prevážal po častiach rozložených na chrbtoch armádnych mulíc. Pokiaľ mali vojaci terénne cvičenie simulujúce podmienky vojny, chodievali strieľať do lesov k masívu Volovec.

V roku 1935 alebo 1936 bol tento oddiel prevelený do Prešova a vojaci pred odchodom zvolali obyvateľov Betliara na rozlúčku. Na námestí pred terajším penziónom Barónka umiestnili všetky štyri delá a vypálili z nich slávnostnú salvu. Zároveň postavili obrovskú vatru a na jej vrch umiestnili koč, v ktorom sa dovtedy vozil vojenský veliteľ. Vatru zapálili, zhorel i koč a nasledovala dedinská tancovačka.

V roku 1938 po Viedenskej arbitráži a vzniku Horthyho Maďarska sa v Betliari usídlila pohraničná stráž a guľometníci. Hranica Slovenska sa totiž posunula a viedla hneď pri Betliari, pričom susedná Rožňava až do konca II. svetovej vojny pripadla k Maďarsku.

Informácie k tomuto článku poskytol kronikár obce Betliar pán Alexander Maduda (nar. 1927) a informačne článok čerpal aj z knihy Vladimír Segeš a kolektív: Vojenská kronika Slovenska.

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.12.2013 06:00
Upravené: 23.12.2013 11:45