V rokoch dvadsiatych

Miesto: Vlachovo

Fotografia matky s dieťaťom pochádza z konca druhej dekády 20. storočia; foto s dvoma malými dievčatkami z roku 1920. Na oboch fotografiách vidíme typické ľudové kroje tejto časti Gemera.

Fotografia matky s dieťaťomZatiaľ čo fotka s deťmi bola vyhotovená v ateliéri, je teda štylizovaná a z určitého hľadiska idealizovaná, tá prvá vznikla priamo na lúkach pri Vlachove, takže ponúka autentický pohľad, ako to v danom čase s odievaním skutočne vyzeralo.

Štúdiová fotografia s dvoma malými dievčatkami z roku 1920Rok 1920 bol pre obec významný tým, že po mnohých zmenách pomenovania získala definitívny názov, ktorý používa dodnes, a to Vlachovo. Vtedy sa tu nenachádzal ani notár, ani žiadna iná dôležitá inštitúcia, ktorá by mala významnejší charakter. Bol tu len obecný úrad a evanjelická fara, pod ktorú patrila aj susedná obec Gočovo. Obyvatelia sa zaoberali chovom dobytka, pracovali v banskom priemysle, v lese pri ťažbe dreva a na dvoch blízkych pílach – Donáthovej a Vančurovej. Podľa súpisov obyvateľov vieme, že tu pôsobili aj obchodníci, mlynár, kováč a kolesár, ale tiež traja zámočníci, dvaja obuvníci aj murári a tesári.

Začiatok dvadsiatych rokoch sa niesol v znamení nepokojov, a to najmä zo strany ľudí pracujúcich v baniach a v priemysle. Zlé pracovné podmienky a mzda akurát na prežitie spájali robotníkov do organizovaných protestov. Známy je napríklad štrajk z roku 1922, ktorého sa zúčastnili aj obyvatelia Vlachova. Napriek početným demonštráciám v neďalekej Dobšinej a Nižnej Slanej sa Rimamuránsko-šalgátarjínska železiarska účastnícka spoločnosť rozhodla znížiť mzdy v baniach a hutách. Štrajk trval 55 dní, ale i tak nič nevyriešil. Keď baníkom a hutníkom došli peniaze a nemali už za čo žiť, štrajk ukončili a opäť nastúpili do práce, i keď za zhoršených podmienok.

Postavenie Vlachovčanov po sociálnej stránke teda nebolo nijako uspokojivé, i keď už Rakúsko-Uhorsko zaniklo a boli občanmi Československa. Začala sa nová vlna sťahovania za prácou do Ameriky. Po ukončení štrajkov v roku 1922 tam odišli z Vlachova štyri rodiny. Ďalšie štyri rodiny sa odsťahovali do Belgicka a dve do Francúzska.

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.10.2013 06:00
Upravené: 15.11.2013 09:47