Tánczosova krčma

Miesto: Hrhov

Táto historická fotografia slúžila ako pohľadnica a zobrazuje v obci povestnú Tánczosovu krčmu, ktorá bola dlhé desaťročia centrom miestnej zábavy.

Tánczosova krčma v HrhoveOkrem štandardných krčmových služieb sa tu pravidelne konali aj dedinské tancovačky, na ktoré chodili hrať miestni rómski hudobníci. Bolo to tiež stredisko výmeny informácií, pretože v Hrhove žili tesári a murári, ktorí chodievali za prácou aj na celé dni, týždne i mesiace kam sa len dalo. Bývalo zvykom, že pokiaľ sa niekto vracal domov a vedel, kde takýchto robotníkov potrebujú, najskôr šiel najskôr do krčmy, aby ostatných informoval.

Rómovia, a to včítane vyhľadávaných hudobníkov, tu v čase pred II. svetovou vojnou bývali v netypických obydliach. Nachádzali sa na mieste medzi súčasnou štátnou cestou I. triedy a obcou. Keďže podložie obce tvorí veľmi mäkký a pórovitý travertín, ktorý dokonca obyvatelia pri stavbe vlastných domov dokázali rezať pílkou do požadovaných rozmerov, Rómovia si svoje domy vykopali do zeme. Ich vchody v podstate vyzerali ako nory, avšak vo vnútri mali celkom slušné a veľké priestory. Ak sa rodina rozrástla, jednoducho vykopali ďalšiu izbu.

Odfotografovaná krčma patrila židovskej rodine. Židia tu vlastnili tiež obchody a prevádzkovali tri bitúnky. Pretože trhový predaj vidieckych domácich prebytkov bol výhodný najmä vo väčších mestách a Rožňava i Košice boli ďaleko, Hrhovčania predávali zvieratá, mlieko maslo a vajíčka židovským rodinám. Tie ich potom odvážali na ďalší predaj do miest. Rovnako to bolo aj s ovocím a vínom.

Tánczosova krčma bola v prevádzke asi do roku 1929. Od novembra 1938 patril Hrhov pod Horthyho Maďarsko a v roku 1943 sa nevyhol židovskej deportácii do koncentračných táborov. V obci sa ešte dodnes nachádza židovský cintorín z predvojnových čias.

Informačný zdroj – spomienky najstarších obyvateľov Hrhova a Malá monografia obce Hrhov (2004, Hrhov).

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 30.11.2013 06:00
Upravené: 05.12.2013 16:51