Ochotnícke divadlo a osveta

Miesto: Vlachovo

Uverejnená fotografia pochádza približne z roku 1930 a vidíme na nej miestnych ochotníkov dedinského divadla. To nacvičovalo svoje hry v rámci osvetovej činnosti, ktorá bola aj v časoch I. ČSR veľmi aktívna.

Ochotníci dedinského divadla z VlachovaPokiaľ sa dnes povie „osveta“, väčšina ľudí si ju spája so súčasnou činnosťou osvetových stredísk, ktorej ťažisko spočíva v podpore a prezentácii neprofesionálneho umenia a kultúry. Počiatky osvety na našom území však vznikali už v čase zániku Rakúsko-Uhorska a so vznikom prvej Československej republiky. Vtedy mala osveta celkom iný charakter. Spočívala najmä v prednáškovej činnosti na vidieku, ktorý bol oproti mestám veľmi zaostalý. Prednášky sa týkali takých základných životných atribútov ako je dôležitosť zachovávania hygieny, výchova detí, potreba športu, gramotnosť, ktorá bola problematická najmä u starších ľudí, ale robili sa aj kurzy varenia alebo šitia. Kultúra a rôzne formy jej prezentácie sa k tomu pridali až neskôr.

Vo Vlachove má nástup osvety dosť netradičnú formu. Všetko začalo tým, že v roku 1921 grófska rodina Andrássyovcov prenajala svoj vlachovský kaštieľ československej armáde a tak sa tu v roku 1921 usídlil český delostrelecký pluk. Ten okrem svojej základnej činnosti začal v obci organizovať futbal i divadlo. Divadla sa ujala najmä pani učiteľka Böhmerová, ktorá ho nacvičovala najmä so staršou s mládežou. Po nej sa vedenia divadla ujal riaditeľ školy Ličko a neskôr školský inšpektor a učiteľ Karol Samsely.

Do repertoáru divadla patrila najmä slovenská klasika z diel Fera Urbánka a Ivana Stodolu. Zatiaľ čo vo väčšine dedín divadlo hrávalo dvakrát ročne – na Fašiangy a na Štefana – vo Vlachove sa hralo „na hostinu“. Týmto termínom tu nazývali oslavy, ktoré sa konali vždy na výročie poslednej posviacky chrámu. Vo Vlachove to bolo v novembri. Divadlo hralo cez víkend v sobotu i v nedeľu, v sobotu pre deti a v nedeľu pre dospelých. Zánik divadelnej tradície vo Vlachove sa viaže na šesťdesiate roky 20. storočia, avšak v dedine sú staré divadelné kulisy uložené doposiaľ.

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.10.2013 06:00
Upravené: 17.11.2013 13:27