Levente na cvičení

Miesto: Hrušov

Táto fotografia vznikla v roku 1943, teda počas II. svetovej vojny, keď bol Hrušov z mnohými mestami a obcami po Viedenskej arbitráži priradený k Horthyho Maďarsku.

Chlapci z mládežníckej organizácie Levente pri cvičeníV tom čase bola mládež na oboch stranách hraníc organizovaná v spoločnostiach, ktoré z nich vychovávali to, čo môžeme neskoršou terminológiou označiť ako branci. V Maďarsku to boli chlapci z Levente, na Slovensku rovnakú úlohu zohrávala Hlinkova mládež. Po ukončení vojny čiastočne podobnú úlohu v Československu zohrával Zväzarm.

Členmi Levente sa stávali chlapci od čias, kedy nastúpili do školy a zotrvávali v nej až do nástupu na základnú vojenskú službu. Stretávali sa viac krát týždenne. Prísne regule učili najmä disciplíne, telesnej zdatnosti, láske k národu a umení boja. Samozrejme, všetko vzhľadom na vek detí. Cvičenia sa konali na školách a v ich okolí.

V rámci disciplíny platilo pravidlo, že každé jej porušenie musí byť potrestané. V tom čase telesné tresty neboli ničím výnimočné. Chlapcov z Levente bolo na prvý pohľad možné poznať podľa ich uniformovaných čapíc. Ak si niekto v Hrušove takúto čiapku zabudol doniesť na cvičenie, priestupok bol potrestaný verejne udelenou fackou.

Levente boli vedení aj v náboženskom duchu, na bohoslužby chodili spoločne a kontrolovala sa účasť. Museli ovládať históriu svojho národa a v rámci cvičení sa učili aj streľbe. Väčšinou zo vzduchoviek, v niektorých obciach starší chlapci aj z malorážok.

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.11.2013 06:00
Upravené: 27.11.2013 09:02