Kurz šitia

Miesto: Hrušov

Táto fotografia pochádza z tridsiatych rokov 20. storočia a zachytáva ženy na kurze šitia. Nevieme však presne, či bola vyhotovená do 2. 11. 1938 alebo neskôr. Rozdiel spočíva v tom, že po tomto dátume prestal Hrušov patriť pod Československo, ale stal sa súčasťou Horthyho Maďarska. Každopádne – kurzy šitia pre ženy z dedín boli populárne v oboch štátoch.

Ženy z Hrušova na kurze šitiaV dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia za I. ČSR boli priepastné rozdiely medzi obyvateľmi miest a dedín. Aj z toho dôvodu do obcí mierila silná osveta, ktorá usporadúvala množstvo prednášok a kurzov. Boli to najmä prednášky z oblasti zdravotníctva, ktoré podávali informácie o základoch hygieny, starostlivosti o malé deti, domácom ošetrovaní drobných rán, príznakoch nebezpečných chorôb a podobne. Z podujatí pre ženy boli populárne najmä kurzy varenia a pečenia. Tiež kurzy šitia, pretože dokázať si ušiť odev patrilo k požadovaným zručnostiam mladej ženy. Ľudia ešte pestovali konope a vyrábali plátno, na lepší odev si látky kupovali na trhoch alebo od podomových obchodníkov. Šijacie stroje boli cenovo dostupné a mala ich takmer každá domácnosť. Niektoré mimoriadne šikovné ženy si potom dokázali privyrábať šitím pre majetnejšie rodiny. Tiež šitím rôznych modernejších a zložitejších šiat, na ktoré ostatným ženám chýbali strihy.

V prípade, že táto fotografia bola vyhotovená až koncom tridsiatych rokov, teda v čase Horthyho Maďarska, zachytáva trochu iný druh osvety. Tá nebola zameraná prevažne na ženy, ale tiež na mužov. Pre ženy to boli rovnako kurzy varenia a šitia. Muži, ktorí bývali od jari do jesene vyťažení prácou na poliach a vo viniciach, sa vzdelávali najmä v zime. Vozievali ich odtiaľ do Sárospataku, kde sa na škole učili poľnohospodárstvu, hlavne správnemu štepeniu stromov, starostlivosti o pôdu tak, aby dávala väčšie výnosy, vhodnému skladovaniu obilnín a podobne.

Informácie k tomu článku poskytol starosta obce Hrušov Július Sebő.

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.11.2013 00:00
Upravené: 27.11.2013 10:26