Konfirmácia

Miesto: Vlachovo

Uverejnená fotografia pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia a vidíme na nej chlapcov a dievčatá s kňazom. Na prvý pohľad zaujme takmer rovnaké oblečenie mladých. Sú slávnostne ustrojení, fotografia totiž pochádza z cirkevného obradu nazvaného konfirmácia.

Vlachovské deti s kňazom po konfirmáciiKonfirmácia patrí k náboženským rituálom protestantov. Vo Vlachove je to Evanjelická cirkev augsburského vyznania, ktorá sa zakladá na učení nemeckého teológa, kazateľa a reformátora Martina Luthera. Práve jeho učenie v 16. storočí výrazným spôsobom prispelo k odlivu veriacich od bohatého a mocného katolíckeho Vatikánu. V čase vrcholu reformácie a pred násilnou protireformáciou sa až 80 percent obyvateľov Horného Uhorska hlásilo práve k protestantským vieram. Vlna reformácie zasiahla v polovici 16. storočia aj Horný Gemer a obec Vlachovo prešla ku luteránskej viere. Údajne tomu napomáhali aj českí kňazi, ktorí sa tu odstali ako „husiti“ (skôr v ľudovom označení, v podstate išlo o „post-bratríkov“, ktorí došli na východ súčasného Slovenska vo vojskách Jána Jiskru). Vo Vlachove sa zachoval najstarší zápis o existencii luteránskeho duchovného, ktorý udáva, že v rokoch 1594 až 1600 v tunajšom kostole pôsobil kňaz Stanislav.

Násilná protireformácia začala už v 16. storočí, na území súčasného Slovenska najmä v 17. a 18. storočí. Všetko ukončil až tzv. tolerančný patent v roku 1781, ktorým bola vyhlásená síce obmedzená a nie celkom vyrovnaná, ale predsa len rovnoprávnosť medzi katolíkmi, gréckokatolíkmi, luteránmi a kalvínmi.

Obyvatelia Vlachova ostali prevažne luteránmi. S tým súvisia aj odlišnosti cirkevných rituálov. U katolíkov sa tzv. prvé sväté prijímanie udeľuje deťom, ktorí pre svoj vek súvislosti viery a tohto aktu nemôžu celkom. Luteráni majú namiesto toho konfirmáciu, ktorá sa podľa opisu Vlachovčanov v štyridsiatych rokoch konala približne vo veku 13 až 14 rokov. Kňaz žiakom prednášal základy cirkevného učenia všeobecne i históriu miestnej cirkvi a pripravoval ich na skúšky a prvú spoveď.

Je zaujímavé, že i tu sú medzi jednotlivými farami rozdiely. Katolíci na prvé svätené prijímanie obliekajú svoje malé dcéry ako nevesty na sobáš. Luteráni v obciach s prevažne maďarskou kultúrou obliekajú svoje väčšie deti na konfirmáciu síce slušne, ale nie jednotne a ich oblečenie nemá žiadne prvky „svadby s Kristom“. Podľa tejto fotografie z Vlachova sú mladé kalvínky oblečené jednotne a vykazujú prvky ženského vidieckeho svadobného odevu daných čias.

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.10.2013 06:00
Upravené: 17.11.2013 13:52