Hasičský zbor bez trojfarebnej mačky

Miesto: Dobšiná

Táto historická fotografia pochádza z roku 1908 a vidíme na nej vtedajších členov Dobšinského dobrovoľného hasičského zboru.

Dobšinský dobrovoľný hasičský zbor v roku 1908Banícka kultúra bola svojrázna a plná rôznych povier. Medzi radovými obyvateľmi Dobšinej sa tradovalo, že ak niekde horí, je potrebné do ohňa vhodiť chlieb, prípadne veľkonočné vajce alebo trojfarebnú mačku. Tým sa duch ohňa upokojí a požiar rýchlejšie zhasne. Je však dôvodné predpokladať, že hasiči skôr vsadili na tradičné postupy likvidácie ohňa.

Dobšinský dobrovoľný hasičský zbor vznikol v roku 1875. Bolo to v máji a mal 49 členov. Ešte v novembri toho roku vypukol požiar na Novej ulici, pri ktorom zhoreli tri domy a zbor mal už do konca roka 135 členov. V roku 1879 tu dokonca postavili hasičský dom s cvičnou drevenou vežou a od ďalšieho roka chodili velitelia na profesionálne školenia. I keď išlo o dobrovoľníkov, zbor mal jedného plateného zamestnanca, ktorý vykonával strážnu službu, čiže de facto protipožiarnu prevenciu v meste.

Postavenie hasičských zborov v minulosti malo aj svoj kultúrny rozmer. Dnes už nevedno prečo, ale takmer v každom meste so zborom vznikla aj hasičská dychovka. Rovnako tomu bolo aj v Dobšinej. Naviac, na rozdiel od väčšiny miest, dychová hudba v Dobšinej pretrvala do súčasnosti a hrá na niektorých významnejších mestských podujatiach, vystupuje tiež na letných promenádnych koncertoch v parku.

Informačné zdroje:

  • Konzlutácie s členom Klubu histórie Dobšinej Jánom Pavlíkom
  • Ondrej Rozložník a kolektív: Banské mesto Dobšiná
  • Autorský kolektív: Dobšiná včera a dnes

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.12.2013 06:00
Upravené: 19.12.2013 15:36