Centrum mesta

Miesto: Dobšiná

Táto historická pohľadnica pochádza z roku 1911 a vidíme na nej centrálne Námestie baníkov, v pozadí vyčnieva veža evanjelického kostola.

Námestie baníkov v DobšinejRozsiahla plocha centra privádza návštevníka Dobšinej k názoru, že od počiatku bolo územie architektonicky riešené v plošne veľkorysom mestskom štýle. V skutočnosti však bola pôvodná osada charakteristická roztrúsenými stavbami, čo sa začalo plánovite riešiť v 19., no najmä v 20. storočí.

Na počiatku zmien bol veľký požiar v roku 1855, kedy plameňom podľahli takmer všetky drevené stavby centra. V roku 1872 tu postavili radnicu a na námestí zriadili park. Okolo neho vyrastali už kamenné poschodové budovy.

Podľa sčítanie obyvateľov žilo v roku 1910 v Dobšinej 4 052 ľudí, ale do počtu sa zarátali aj tí, ktorí bývali v kolóniách – okolitých osadách bez štatútu obce. Tieto zvyčajne vznikali v blízkosti pracovísk, teda baní, hút a hámrov. Známa je napríklad Lániho Huta, kde sa spracovávali kovy a napríklad počas protihabsburských povstaní vyrábali aj delové gule pre kurucké vojská Františka II. Rákociho. Medzi ďalšie kolónie patrili Nižný Hámor, Vyšný Hámor, Píla, Stredný Hámor či Hnilecká Maša a ďalšie.

Zlom u usporiadaní obyvateľov nastal po vybudovaní panelákového sídliska, kam sa nasťahovali ľudia nielen z kolónií, ale aj mnohých starých domov z centra. Tým sa domy v centre uvoľnili a osídlili ich Rómovia.

Informačné zdroje:

  • Ondrej Rozložník a kolektív: Banské mesto Dobšiná
  • Autorský kolektív: Dobšiná včera a dnes

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.12.2013 06:00
Upravené: 19.12.2013 15:42