Mokrade Hnilca – náučný chodník

Miesto: Stratená

Náučný chodník Mokrade Hnilca je iný ako iné. V prvom rade už v tom, že vedie skutočne cez mokrade, kam by ste normálne nešli, aby ste nezapadli v močarisku. Teraz však môžete celú trasu absolvovať suchou nohou, pretože značná časť náučného chodníka vedie po drevených mostíkoch, ktoré sú uložené na inak často rozmočenej pôde.

Informačné tabule náučného chodníkaIné ako iné je tento náučných chodník aj z toho dôvodu, že jeho vybudovaním sa vytvorila skratka medzi železničnou zastávkou Dobšinská ľadová jaskyňa a reštauračno-obchodným centrom osady Dobšinská Ľadová Jaskyňa.

Ukážka miestnej flóry a faunyV neposlednom rade je tu odlišnosť aj v kvalite textov a fotografií na informačných tabuliach, ako aj v ponúknutej téme. Chodník sa skutočne venuje mokradi z rôznych uhlov pohľadu, texty sú obsažnejšie, než býva zvykom a ponúkajú hlbšie spracované informácie, ktoré pomáhajú turistovi preniknúť do sveta, ktorému sa na svojich pochôdzkach zvyčajne vyhýba.

Ukážka miestnej flóryTrasa vedie cez Národnú prírodnú rezerváciu Hnilecká jelšina s plochou 84,59 hektára. Texty vás upozornia na jednotlivé zvláštnosti, objasnia význam rieky Hnilec a jej priľahlého špecifického biotopu, oboznámia s typickými druhmi stromov lužných lesov, druhmi vtákov, ktoré môžete pri riekach vídať – a pri trochu šťastia zazrieť ich aj na mieste vašej prechádzky. A ak sa viete ticho a nepozorovane správať, no vyžaduje to aj dávku šťastia, uvidíte možno i vzácneho rybárika riečneho. Z triedy cicavcov tu žije napríklad aj vydra riečna.

Ukážka miestnej flóry a faunyNáučný chodník predstavuje aj typickú kvetenu mokradí, motýle, ktoré tu v správny ročný čas poletujú vo veľkých počtoch a zástupcov obojživelníkov a plazov. Zvlášť vlhkomilná kvetena je zaujímavá. Chodník môžete prejsť aj niekoľkokrát ročne a vždy bude iný – podľa toho, čo práve kvitne. Miestami to vyzerá naozaj tak, akoby tu ktosi zo záujmu podpory komerčného rozvoja turizmu nasial čo najviac druhov kvetín.

Drevené mostíky nad rozmočenou pôdouPo ceste budete mať naviac dokonalý výhľad na známy skalný útvar Ostrá skala. Mimochodom, tá sa nachádza tesne za hranicou Košického samosprávneho kraja v katastri Vernára, takže už patrí pod Prešovský samosprávny kraj.

Drevené mostíky nad rozmočenou pôdouChodník postavila v roku 2008 Správa Národného parku Slovenský kras. Obsahuje 10 tabúľ, na ktorých sú texty v slovenčine aj v angličtine.

Časové nároky: Tento chodník môžu pokojne absolvovať aj tí, ktorí pre význam slova turistika musia listovať v slovníku cudzích slov. Dĺžka trasy je len 500 metrov, výškové prevýšenie skoro nulové a prechod netrvá dlhšie ako 5 až 10 minút. Bola by však škoda minúť ho za taký krátky okamih. Postáť na miestach, kam človek inak nejde a poučiť sa o svete mokradí čítaním náučných tabúľ si vyžaduje dlhší čas.

Štart: Chodník je obojsmerný, teda možno ho absolvovať alebo od reštauračno-obchodného centra osady Dobšinská Ľadová Jaskyňa alebo od železničnej stanice, kde sa dá počas sezóny parkovať zadarmo.

Rieka Hnilec neďaleko StratenejV osade Dobšinská ľadová jaskyňa začína pri fontáne s lavičkami. Od železničnej stanice vedú na chodník z cesty drevené schodíky, ďalej je už všetko rovina.

Tabule nesú číslovanie, ktoré predurčuje smerovanie trasy z osady k železničnej stanici.

Trasa: Je nesmierne jednoduchá, zablúdiť sa nedá. (Pokiaľ nie je vyslovene dlhodobo sucho, nedovolí to ani rozmočená pôda.) Z osady od fontány pri parkovisku vás zavedú značky náučného chodníka k prvým tabuliam. Ďalej značka prechádza popri rieke, tabule sú viditeľné z diaľky. Prejdete cez mostík ponad Hnilec a pokračujete dreveným vybudovaným chodníkom až ku schodom, ktorými stúpnete na cestu pred železničnou stanicou.

Ostrá skalaZákladné informácie

Dĺžka náučného chodníka: cca 500 metrov
Čas: 5 až 10 minút , ale vychutnajte si to a urobte si čas aspoň 30 minút
Počet informačných tabúľ: 10
Text na informačných tabuliach: v slovenčine, v angličtine
Výškové prevýšenie: zanedbateľné
GPS začiatku trasy pri rozdeľovníku turistických značiek na parkovisku: N 48°52'432" E 020°18'162"

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 18.12.2013 06:00
Upravené: 02.01.2014 15:21