Havrania skala

Miesto: Stratená

Jedným z najkrajších miest so výhľadom do okolia v Národnom parku Slovenský raj je Havrania skala nad obcou Stratená. Skalný masív je samostatnou prírodnou rezerváciou, avšak s možnosťou vstupu cez značené turistické chodníky.

Obec StratenáNadmorská výška Havranej skaly je 1156 metrov a výstupom z obce Stratená prekonáte výškový rozdiel 351 metrov. Zaujímavý je nielen vrchol, z ktorého sa odkrýva pohľad na veľkú časť Slovenského raja, Kráľovu hoľu a v prípade dobrého počasia aj na Vysoké Tatry, ale aj samotný výstup privádza turistu na miesta, ktoré ho očaria krásou prírody bez výraznejšieho zásahu človeka. Prechodom popod a pomedzi vysoké skalné masívy uvidíte viacero jaskýň a dutín, zastavíte sa pri geologickej rarite – Občasnom prameni, až nakoniec zdoláte bralo, ktoré tvorí úzky severojužne orientovaný hrebeň, čo je vynikajúci vyhliadkový bod. Slovenský raj vám bude ležať pod nohami.

Cestou na Havraniu skaluGeológia

Jedna z jaskýň pod Havraňou skalouPodľa geomorfologického členenia patrí Havrania skala do Celku Spišsko-gemerského krasu Slovenského rudohoria. Pokiaľ by sme sa z geologického hľadiska chceli o skalnom masíve vyjadriť celkom odborne, najlepšie poslúžia podklady Správy Národného parku Slovenský raj, ktoré v návrhu na osobitne chránené územia uvádzajú: „Na geologickej stavbe širšieho okolia Havranej skaly nad Stratenou sa podieľajú mezozoické, prevažne karbonátové horniny spodného triasu až jury. Vlastnú Havraniu skalu nad Stratenou budujú stredotriasové wettersteinské vápence (ladin) s mocnosťou 300 - 500 m. Sú to svetlosivé masívne organogénne alebo organodetritické vápence. Havrania skala (kóta 1154 m) predstavuje kužeľový zvyšok vrcholového systému zarovnávania vystupujúci zo stredohorskej rovne čiastočne zachovalej krasovej planiny Lipovec. Vlastný vrchol predstavuje úzky hrebeň v smere S-J o dľžke asi 100 metrov, ktorý je z východu ohraničený strmou (60-80o) stenou s rôznymi bralnými formami a skalnými vežami. V stene sa nachádzajú dve jaskyne erozívno-korozívneho typu s dĺžkou 39 metrov, resp. 16 metrov bez kvapľovej výzdoby, ako aj dve výmrazové skalné diery s dĺžkou 6 metrov rep. 8 metrov. Šírka dlhšej diery je až 12 metrov a výška 6 metrov. Asi 200 m juhozápadne od vrchola Havranej skaly sa nachádza Chladná jaskyňa korozívno-erozívneho typu dlhá 44 m a pekný skalný tunel dlhý až 6 metrov, ktorý vznikol selektívnym mrazovým zvetrávaním vápencov pozdĺž puklín. Z pôdnych typov výrazne prevažuje rendzina sutinová, na strmých svahoch plytká protorendzina.“

Cestou na Havraniu skaluMožnosti výstupu

Je niekoľko možností, ako vystúpiť na Havraniu skalu. Z obce Stratená sú to:

1. Cez dolinu Veľké Zajfy – celkovo podľa ukazovateľov turistických smeroviek a mapy trasa trvá do 115 minút čistej chôdze
Červená značka Stratená – Stratenská píla (údaj na značke 15 min., údaj na mape 25 min.)
Zelená značka Stratenská píla – Veľké a Malé Zajfy rázcestie (25 min)
Žltá značka Veľké a Malé Zajfy rázcestie – Havrania skala (60 min)
Havrania skala – značenou odbočkou na vyhliadkový bod (5 min)

Žltá značka2. Cez Stratenský kaňon - celkovo podľa ukazovateľov turistických smeroviek a mapy trasa trvá do 95 minút čistej chôdze
Červená značka Stratená – Stratenský kaňon (30 min)
Žltá značka Stratenský kaňon – Havrania skala (60 min)
Havrania skala – značenou odbočkou na vyhliadkový bod (5 min)

3. Priamo zo Stratenej - celkovo podľa ukazovateľov turistických smeroviek a mapy trasa trvá do 95 minút čistej chôdze
Zelená značka Stratená – Občasný prameň (60 min)
Občasný prameň – Havrania skala (30 min)
Havrania skala – značenou odbočkou na vyhliadkový bod (5 min)

Pohľad z jaskyne pod Havraňou skalouOdporúčaná trasa výstupu

Odporúčame tretiu možnosť výstupu, a to z obce Stratená po zelenej a za ňou po žltej turistickej značke. Z prírodného hľadiska je najkrajšia.

Turistické smerovky v StratenejZo Stratenej na Občasný prameň (zelená značka - 60 min)

Zelená značka začína na autobusovej zastávke uprostred obce. Po chvíľke prejde z hlavnej cesty poza domy a ešte pred kostolom zahne na lúky vpravo. Pred sebou uvidíte strmú dolinu s vysokými skalami. Práve ňou vystúpite na hrebeň. Značka vedie popri cintoríne, odkiaľ začne strmo stúpať. Je to vcelku kvalitný odšťavovač, vycedíte dostatok potu; stúpanie je dlhé asi jeden kilometer, takže je vhodné priniesť si dostatok tekutín. Pôjdete však v prírodnom prostredí prevažne smrekového lesa a popri mohutných skalných bralách, ktoré majú osobitú atmosféru. Cestu vám pravdepodobne skríži niekoľko zvalených stromov.

Turistické smerovkyPo vystúpení na hrebeň prejdete naprieč veľkou lúkou a značka ďalej pokračuje lesným chodníkom po vrstevnici, neskôr dokonca dlhý úsek klesá. Les sa mení z ihličnatého na zmiešaný. Značkovanie je dobré, takto sa dostanete na križovatku so žltou značkou k Občasnému prameňu. Nájdete tam aj masívny drevený stôl a lavičky na oddych.

Občasný prameňZ Občasného prameňa na Havraniu skalu (žltá značka 35 min)

Iné časové údaje udáva turistická mapa, iné nájdete na turistických smerovkách. Každopádne to za 35 minút môžete zvládnuť. Značka začína strmým stúpaním a vedie po nej časť náučného chodníka Občasný prameň – Havrania skala. Orientácia je jednoduchá, značkovanie dobré, cesta jednoznačná. Jej smer určujú aj z diaľky viditeľné orientačné tabule. Po ukončení náučného chodníka prejdete okolo výrazného vchodu do neveľkej jaskyne bez krasovej výzdoby. Podľa slov najstaršej generácie obyvateľov Stratenej sa v tejto i iných blízkych jaskyniach skrývali partizáni po potlačení SNP, ale aj radoví obyvatelia obce počas príchodu frontu. Dokonca si kvôli strave do jaskýň priniesli aj ovce.

Turistické smerovky pri Občasnom prameniOd jaskyne je to k turistickému smerovníku len kúsok nahor. Žltá značka pokračuje v smere do Stratenského kaňonu, ale z tohto miesta vedie aj odbočka značená žltými trojuholníkmi, ktorou prídete na vrchol Havranej skaly s výhľadom do okolia. Celkovo prejdete cez tri vyhliadkové body. Na treťom sa nachádza vrcholová kronika.

Turistické smerovky pri Občasnom prameniOplatí sa sem prísť, ten výhľad určite stojí za to.

Kam ďalej

Na zostup odporúčame vrátiť sa späť na žltú značku a pokračovať do Stratenského kaňonu a ďalej do Stratenej. Z hľadiska atraktivity je to určite najkrajšie spojenie.

Turistické smerovky pri Občasnom prameniŽltá značka Havrania skala – Stratenský kaňon (55 min - podľa mapy 45 min)

Na vrchole Havranej skalyČervená značka Stratenský kaňon – Stratená (25 min – podľa mapy 30 min)

Žltá turistická značka z Havranej skaly do Stratenského kaňonu po celý čas klesá. Z výšky 1156 nadmorských metrov klesnete na 815, čiže prekonáte rozdiel 341 výškových metrov. Značkovanie nie je také dobré, ako na odporúčanej trase výstupu. Musíte byť pozorný, pretože trasa na niekoľkých miestach prechádza širokými lesnými a lúčnymi cestami, z ktorých znenazdajky bočí a v čase bujnejšej vegetácie možno odbočky ľahko prehliadnuť. Taktiež sa stačí na chvíľku zamyslieť, nechať sa viesť širokou lúčnou cestou a po chvíľke zistíte, že ste zablúdili.

Výhľad z Havranej skaly pri zamračenom počasíZnačka klesá najskôr lesom, až prechádza na rozľahlé poľany Strosik a Remiaška. Z Remiašky sa v jednom úseku odkrýva pekný výhľad na okolie s Ostrou skalou. Značka ďalej klesne na širokú lesnú cestu, ktorou prechádza kolmo k potoku. Tu sa rôzne vinie, potok lemuje viacero lesných chodníkov. Je vhodné nechať sa viesť vodným prúdom a neodbočovať na žiaden z chodníkov. Každopádne stojí za to, nechať si väčšiu časovú rezervu. I keď turistické smerovky informujú, že cesta trvá 55 min, kto túto časť trasy prejde pod jednu hodinu, môže si pokojne vyrobiť medailu „gemerský rýchlodrak“ a nosiť ju s patričnou hrdosťou pripnutú na hrudi až do konca života. Najmä úseky popri potoku sú miestami dosť strmé a je znovu potrebné počítač s tým, že tu a tam preleziete cez nejaký ten padnutý strom. To k divočine patrí. Takto prídete až do Stratenského kaňonu.

Výhľad z Havranej skaly pri zamračenom počasíČervená značka Stratenský kaňon – Stratená je oproti doterajšiemu výstupu a zostupu úplne ľahučká. Stratenským kaňonom až do roku 1972 viedla cesta pre autá, po ktorej ostal rovinatý asfaltový povrch. Kráčate popri toku Hnilca v smere na Stratenú, prezeráte si vysoké skaly kaňonu a takto po niekoľkých minútach prídete až na jeho koniec, kde na brale visí pamätná tabuľa na veľkopodnikateľa Coburga, ktorý kedysi vlastnil hutu v Stratenej. Prichádzate na cestu, vpravo vidíte cestný tunel, pustíte sa naľavo popri ceste do obce. Celková trasa dlhá asi 2 kilometre je takmer čistá rovina, na úseku klesnete len o 10 výškových metrov.

Upozornenie

Turistické smerovky v Stratenskom kaňoneNezabudnite na dostatok tekutín. Po trase síce máte Občasný prameň, ale ten je naozaj verný svojmu názvu. Uvedené časy berte ako orientačné, pretože práve na výrazných výškových rozdieloch sa prejavuje kondícia turistov. Najmä počiatočná fáza strmého výstupu a záverečná fáza strmého zostupu si vyžaduje pevnú turistickú obuv. Vzhľadom na to, že časť značky pri klesaní vedie priamo po potoku, podľa možnosti ja nepremokavú.

GPS

GPS – Rozdeľovník turistických značiek na autobusovej zastávke v Stratenej: N 48° 52, 268´ / E 020° 20, 524´
GPS – Občasný prameň: N 48° 53, 345´ / E 020° 20, 968´
GPS – Havrania skala: N 48° 53, 391´ / E 020° 20, 687´
GPS – Križovatka značiek v Stratenskom kaňone: N 48° 52, 553´ / E 020° 19, 682´
GPS – Stratenský kaňon - vstup: N 48° 52, 405´ / E 020° 19, 746

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.12.2013 06:00
Upravené: 06.01.2014 19:45