Gemerské osvetové stredisko

Miesto: Rožňava

Gemerské osvetové stredisko usmerňuje rozvoj kultúry v podmienkach miest a obcí, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje hodnoty tradičnej ľudovej kultúry, menšinovej kultúry, záujmovej činnosti a poskytuje poradensko-metodické služby. Organizuje kultúrno-osvetové, spoločenské a výchovno-vzdelávacie aktivity, vytvára podmienky pre voľnočasové aktivity mládeže a dospelých, napomáha v prevencii závislostí. Zabezpečuje populárno-výchovnú, pozorovateľskú a poradenskú činnosť v oblasti astronómie.

Sídlo Gemerského osvetového strediskaKontakty:

Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8, 048 01 Rožňava
telefón: +421 788 17 76, +421 732 42 58, fax. +421 788 1775
e-mail: gos(at)gos.sk
www.gos.sk

Hvezdáreň v Rožňave
Úsek astronómie Gemerského osvetového strediska
Lesná 1, 048 01 Rožňava
telefón: +421 788 17 76, +421 732 42 58, fax. +421 788 1775
e-mail: gos(at)gos.sk, janosik(at)gos.sk
www.astro.gos.sk

Areál hvezdárneStručná charakteristika

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave je kultúrno-vzdelávacou inštitúciou pre okres Rožňava.

Ťažiskové podujatia GOS

 • Okresné súťaže z oblasti folklóru, hudby, spevu, umeleckého prednesu, neprofesionálnej výtvarnej, fotografickej a filmovej tvorby
 • Krajská súťaž amatérskej filmovej tvorby CINEAMA (apríl)
 • RetroGemerFilm - festival amatérskeho filmu (apríl)
 • Letné kino (júl – august)
 • Gemerský folklórny festival (august)
 • Medzinárodný workshop paličkovania (september)
 • Ars Antiqua Europae In Via Gothica (september - október) www.gos.sk/aae/
 • Rok na Gemeri (december)

Budova hvezdárneTradičná ľudová kultúra Gemera (GOS organizuje):

 • regionálne súťaže a prehliadky
 • festivaly
 • tvorivé dielne
 • výstavy
 • tanečné domy
 • remeselnícke jarmoky

Partneri GOS:

 • Folklórny súbor Haviar Rožňava
 • Združenie Gemerských remeselníkov Krásnohorská Dlhá Lúka

Kluby pri GOS

Výstavy v Galérii GOS

výstavy fotografií, výtvarnej tvorby, ľudovo-remeselníckych výrobkov a ručných prác
Otvárací čas: Po - Pi od 8.00 do 18.00

Medzinárodná a cezhraničná spolupráca

 • workshopy
 • výstavy
 • festivaly

Partneri GOS:

 • Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Głogowie Młp. (Poľsko)
 • Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa (Poľsko)
 • Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szécsény (Maďarsko)
 • Ifjúsági és Szabadidő Ház Miskolc (Maďarsko)
 • ÓMI Városi Művelődési Központ Ózd (Maďarsko)

Autor/zdroj: Gemerské osvetové stredisko
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.09.2013 06:00
Upravené: 13.10.2013 10:24