Banícke múzeum

Miesto: Rožňava

Viac ako storočné Banícke múzeum v Rožňave je jedným z troch špecializovaných baníckych múzeí na Slovensku a plní funkciu okresného vlastivedného múzea. Jeho poslaním je zachovať nielen pamiatky baníctva a hutníctva, ale aj zbierky rôznych disciplín.

Budova Expozície baníctva a hutníctva GemeraKontakty:

Sídlo: Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
Tel: +421 (0)58/734 37 10, +421 (0)58/734 40 98
Fax: +421 (0)58/788 11 22
E-mail: banmuz(at)stonline.sk
Internetové stránky: www.banmuz.sk

Budova Historickej expozície – prezentačného múzejného depozitáraExpozícia baníctva a hutníctva v Gemeri sa nachádza v impozantnej účelovej budove z r. 1905, ktorá je podľa dostupných materiálov najstaršou stavbou postavenou pre banícke a hutnícke múzejníctvo v strednej Európe. V geologicko - mineralogickej časti zaujmú vzácne minerály z ložiskových oblastí Gemera. V časti baníckej a hutníckej techniky získa návštevník ucelený obraz o vývoji týchto odborov najmä v gemerskom regióne.

Medzi najhodnotnejšie exponáty patria stredoveké banícke ručné pracovné nástroje, drevené banské čerpadlo, vlečné koryto, vŕtacia, meracia a osvetľovacia technika.

Ucelenú samostatnú časť expozície tvoria Banské pracoviská, kde môže návštevník získať konkrétnu predstavu o pracovných podmienkach a spôsobe práce baníka v podzemí.

Budova Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastíExpozícia prírody Slovenského Krasu a priľahlých oblastí prezentuje neobyčajne rôznorodé prírodné danosti a krásy predmetného územia. Je umiestnená v budove postavenej v roku 1904 ako tzv. Františkin útulok.

Časť expozície venovaná neživej prírode dokumentuje premeny geologickej tvárnosti Slovenského krasu ukážkami minerálov, hornín a skamenelín. Pozoruhodná je dokumentácia povrchových a podzemných krasových útvarov, najmä jaskýň Domica a Gombasek. Rastlinstvo a živočíšstvo v ďalšej časti, venovanej živej prírode, je prezentované biotopovými spoločenstvami močaristých oblastí, poľnohospodársky obrábaných polí a intravilánu lesa, krasu a skalných stien.

Budova Galérie Baníckeho múzea v RožňaveHistorická expozícia – prezentačný múzejný depozitár prezentuje najkrajšie a najvzácnejšie muzeálie zo zbierok Baníckeho múzea. Ich počet obmedzuje len veľkosť priestoru, a aby nevznikol dojem nahromadeného materiálu, voľne sleduje zoradenie zbierok podľa jednotlivých múzejných disciplín a čiastočne materiálu. Takouto formou pripravený prezentačný depozitár dáva možnosť umiestniť niekoľko predmetov toho istého určenia vedľa seba. Dobrým príkladom je zoradenie 11 kusov kolovrátkov rôznych typov a z rôzneho materiálu. Návštevník tak má možnosť vidieť "variácie na jednu tému". V expozícii je uložených vyše 4 000 kusov muzeálií.

Galéria Baníckeho múzea je zameraná na krátkodobé výstavy múzejné a galerijné, vlastné alebo prevzaté zo Slovenska i zo zahraničia.

Budova Andrássyho obrazárneV správe Baníckeho múzea v Rožňave je aj vzácna secesná stavba, taktiež účelová budova Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí. Dal ju postaviť Dionýz Andrássy, vtedajší majiteľ krásnohorského panstva. Stála výstava je zameraná na portrétnu tvorbu 18. a 19. storočia.

Autor/zdroj: Banícke múzeum v Rožňave
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2013 06:00
Upravené: 13.10.2013 12:05