Svätý Ján Nepomucký

Miesto: Betliar

V centre obce Betliar v parku pri potoku stojí kamenný stĺp so sochou svätca. Pochádza z druhej polovice 18 storočia a zobrazuje svätého Jána Nepomuckého.

Svätý Ján Nepomucký v BetliariObjekt je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska. Záznamy obce nespomínajú, či bola socha vyhotovená na objednávku a hneď osadená, alebo či sa tu dostala neskôr. Nie je známy ani jej autor. Symbolika je však jasná. Pripomína, že zverené tajomstvo je vždy dôverné a jeho vyzradenie je nielen stratou viery v charakter človeka, ale v náboženskom ponímaní aj hriechom.

Ján Nepomucký

Pokiaľ sa legenda zakladá na pravde, je osobnosť Jána Nepomuckého pozitívnym príkladom možno až neuveriteľnej viery v charakter človeka. Kult, ktorý sa rozvinul okolo tohto svätca, si cení predovšetkým zásadu, že prísahu či sľub mlčanlivosti je hodno splniť aj za cenu života, pretože človek každou zradou iného zradí i sám seba, svoje životné poslanie či základné ľudské hodnoty.

Podľa legendy bol kňaz Ján Nepomucký spovedníkom Žofie Bavorskej - manželky českého a rímskeho kráľa Václava IV. Luxembruského. Václav IV. bol na pomery 14. a 15. storočia pomerne mierumilovný, avšak charakter jeho politiky pravdepodobne úplne nesúvisel s jeho súkromím. Údajne bol žiarlivý, a to až natoľko, že žiadal od Jána Nepomuckého, aby vyzradil spovedné tajomstvá jeho manželky. Kňaz to však odopieral. Kráľ sa nahneval, dal odniesť Jána Nepomuckého do mučiarne a sám mu opaľoval bok fakľou. Kňaz bez ohľadu na to, či mal čo vyzradiť alebo nie, nepovedal nič, pretože akúkoľvek informáciu vnímal ako znesvätenie svojho poslania. Mučeniu nakoniec podľahol. Kráľ údajne nechal jeho telo zhodiť z Karlovho mosta do Vltavy.

Svätý Ján Nepomucký v BetliariNa hrade od druhého dňa vládol ruch, celá Praha hľadala kráľovninho obľúbeného kňaza, ale ten sa stratil. Našli ho až rybári. Legenda spomína, že im k tomu pomohol nezvyčajný úkaz. Z nočnej oblohy dopadali svetelné lúče z piatich hviezd na jedno miesto neďaleko brehu. Preto je dodnes Ján Nepomucký zobrazovaný s piatimi hviezdami na gloriole. Pochovaný bol na Pražskom hrade so všetkými poctami. Stalo sa tak v roku 1383.

Zmena v ponímaní jeho osobnosti nastala až v roku 1719, keď v dôsledku prestavby otvorili jeho hrob. V truhle boli len kosti a údajne neporušený ľudský jazyk. (Neskoršie moderné vedecké výskumy preukázali, že ide o kus mozgového tkaniva.) Už o 10 rokov na to bol svätorečený Vatikánom a jeho sochy sa začali stavať najmä v Čechách a okolitých krajinách.

Svätý Ján Nepomucký je patrónom právnikov, tiež všetkých spoľahlivých a odvážnych ľudí. S prosbami k nemu sa obracajú najmä tí, ktorí žiadajú silu, aby boli dostatočne odvážni, alebo túžia udržať nejaké tajomstvo. Na pamiatku jeho smrti sa sochy svätého Jána Nepomuckého stavajú najmä pri tečúcich vodách a mostoch.

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.10.2013 06:00
Upravené: 30.10.2013 10:58