„Stara hyža“

Miesto: Stratená

Uprostred obce Stratená, hneď vedľa kostola sv. Augustína sa nachádza pamätná izba obce nazvaná „Stara hyža“. Jej návštevník tu nájde predovšetkým predmety, ktoré sa spájajú s niekdajším vidieckym životom v dedine, tiež galériu historických fotografií a pohľadníc.

Vstup do „Starej hyže“Exponáty „Starej hyže“„Stara hyža“ (Stará izba) vznikla v roku 2010 vďaka verejnej zbierke Stratenčanov, ktorí priniesli dobové krosná na výrobu plátna, kolovraty, motovidlá, tiež charakteristický nábytok z počiatku 20 storočia. Ide teda o zbierku, ktorá miestnym obyvateľom pripomína zašlé časy a z určitého pohľadu je pre turistov etnografická.

Keďže Stratená bola hutnícka dedina a jej priemyselné aktivity úzko súviseli s miestnym baníctvom mesta Dobšiná, nájdete tu aj niekoľko dobových baníckych svietidiel a prílb.

Exponáty „Starej hyže“Zaujímavý dojem môže zanechať galéria pohľadníc a starých fotografií, ktoré v slušnom počte pokrývajú jednu celú stenu. Sú to nielen pohľady na niekdajšiu obec, ale tiež už dnes nejestvujúcu Skalnú bránu, Coburgovu hutu, korčuliarov v Dobšinskej ľadovej jaskyni a podobne. Nechýba ani kópia fotografie bulharského cára Ferdinanda Coburga, ktorú v roku 1908 daroval obci pri svojej osobnej návšteve, keď bol prizvaný ako hosť a donátor výstavby kostola.

Exponáty „Starej hyže“Prístupnosť verejnosti a kontakt

Exponáty „Starej hyže“„Stara hyža“ sa nachádza v rovnakom objekte ako obecný úrad. Je teda možné navštíviť úrad a požiadať o prehliadku.

Adresa: OcÚ Stratená, č.d. 46, 049 71 Stratená
T.č.: 058/7981 114

Pokiaľ je obecný úrad zatvorený, kľúče má k dispozícii p. Kuchárová, ktorá býva presne oproti v dome č. 49. Jej t.č. je 0904 815 602.

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 14.09.2013 06:00
Upravené: 17.10.2013 08:54