Pôvodne gotický kostol

Miesto: Slavošovce

Uprostred obce a vďaka vysokej veži už z diaľky viditeľný sa vyníma pôvodne gotický kostol, ktorý slúži veriacim Evanjelickej cirkvi augburského vyznania. Termín „gotický“ však v tomto prípade označuje skôr čas jeho vzniku než dominujúcu architektúru. Kostol bol totiž nielen rozšírený, ale tiež stavebne upravený tak, že v súčasnosti je jeho nosným slohom barok.

Pôvodne gotický kostol v SlavošovciachSlavošovce pravdepodobne vznikli ako obec Rusínov, ktorí sa hlásili k východnému obradu. Možno to predpokladať aj podľa náboženského charakteru ranných dejín okolitých dedín. Svedčiť by o tom mohli i fresky, ktoré presvitajú spod novšej maľby v najstaršej časti chrámu – v kaplnke. Postavená bola už v roku 1395 v gotickom slohu a niesla patricínium sv. Havla. Ten sa dostal aj do súčasného erbu obce.

Gotické kostolíky dedinského charakteru nemávali veže. Tak tomu bolo i Slavošovciach. Tú súčasnú postavili v rámci rozšírenia v roku 1654 a s kostolom spojili v jeden celok v roku 1712. Bola však o niečo nižšia ako v súčasnosti. Potom ako v roku 1765 kostol zachvátil požiar a rekonštruovali ho, vežu vyvýšili.

Pôvodne gotický kostol s prevládajúcim barokovým štýlom má rokokový oltár. (V čase tvorby tohto článku mimo chrámu na reštaurovaní.) Pochádza z roku 1755 a jeho nosnú časť stvárňuje plastika Krista, ktorý drží v ruke zemeguľu. Po stranách sa nachádzajú plastiky Mojžiša a Árona. V hornej časti upúta pozornosť reliéf Svätej Trojice, zo strán vystupujú plastiky sv. Petra a sv. Pavla.

V rovnakom čase ako oltár bola vytvorená aj rokoková kazateľnica, ktorá je zdobená plastikami evanjelistov a Ježiša Krista. Vrchol baldachýnu uzatvára plastika Archanjela Michala.

K doplneniu pestrosti zastúpenia jednotlivých historických období sa v chráme nachádza renesančná krstiteľnica z roku 1630. Je vytesaná z jedného kusu pieskovca a tepaný mosadzný poklop znázorňuje výjav udelenia krstu Božiemu Synovi.

Pôvodne gotický kostol v Slavošovciach je otvorený len v čase bohoslužieb. Návštevy turistov sú eventuálne možné len podľa dohody so správcom chrámu. Hneď vedľa kostola sa nachádza fara patriaca pod Gemerský seniorát, ktorý udáva tento kontakt:

Ev. a. v. farský úrad Slavošovce, 049 36 Slavošovce 161; 058 799 91 55

Použitá literatúra:

  • Miroslav Hvožďara – História evanjelického a.v. cirkevného zboru v Slavošovciach
  • Milan Sajenko – Obec Slavošovce 1318 – 1998: Kapitolky z histórie

Autor/zdroj: Text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.09.2013 06:00
Upravené: 27.10.2013 12:39