Kostolík sv. Anny

Miesto: Hrušov

Pri prechádzke okolo rozľahlých viníc v severozápadnej časti katastra Hrušova necelé 3 kilometre od obce pri viniciach stojí na lúke malý gotický kostolík zasvätený sv. Anne.

Kostolík sv. Anny v HrušovePostavili ho v 14. storočí a pôvodne slúžil mníšskemu rádu Benediktínov. Tento rád sa okrem viniča zaoberal aj pestovaním ovocia a obec i jej okolie boli v minulosti známe rozsiahlymi ovocnými sadmi. Čiastočne to naznačujú aj názvy Hrušov a dvoch susedných dedín – Silická Jablonica a Jablonov nad Turňou. Podľa písomných záznamov z prvej polovice 19. storočia tu bolo najviac sliviek z celého Uhorska. Mnísi vínom zásobovali Turniansky hrad, Krásnu Hôrku i hrad Szádvár. Ten sa nachádza na území Maďarska.

Kostolík sv. Anny v HrušoveJe možné, že pôvodný kostolík okrem slúžil aj obyvateľom Hrušova a blízkym obciam, ktoré boli na Silickej planine, ale medzičasom zanikli. Nevedno, ako dlho mnísi toto územie obhospodarovali, pretože v 15. storočí sa dostalo pod mocenskú správu bratríkov, ktorých viedol Ján Jiskra. Z daného obdobia sa tu našlo aj niekoľko hrobov. Je pravdepodobné, že potom ostal kostolík niekoľko desaťročí opustený, o čom svedčia dochované nápisy, ktoré sa našli pod omietkou.

Kostolík sv. Anny v HrušoveNie je ani známe, či túto sakrálnu stavbu počas reformácie používali protestanti, ale v čase protireformácie, keď katolíci opäť získavali svoju moc, ho dali rekonštruovať. Archeologický výskum predpokladá, že terajšia svätyňa (presbytérium) bola zväčšená, pretože jej základy sa nezhodujú so základmi staršieho dáta, ktoré sú pod ňou. Svätyňa naviac nesie niektoré barokové prvky, čo sa zhoduje s písomným záznamom, že kostolík prestavali v roku 1739. I tak mu stále dominuje gotický štýl.

Kostolík sv. Anny v HrušoveMiesto bývalo cieľom pravidelných náboženských pútí k sviatku svätej Anny. Po II. svetovej vojne ostal kostolík na chvíľu bez správcu a ukrývali sa v ňom ozbrojení banditi. To však trvalo len krátku chvíľku. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia, keď silnel politický protináboženský tlak, sa miestne púte zastavili. V osemdesiatych rokoch bola stavba opätovne renovovaná, avšak z hľadiska pôvodného vzhľadu jej to skôr uškodilo. Okrem iného boli odhalené fresky zobrazujúce sv. Štefana, sv. Ladislava a sv. Alžbetu Uhorskú, ale opätovne ich zatreli. Strechu nechali pokryť plechom.

Kostolík sv. Anny v HrušoveAž v roku 2009 sa vďaka projektu obce podarila dôkladnejšia odborná renovácia, ktorá dopomohla k obnove čistého architektonického gotického rázu včítane fresiek a strechy. Tá je znovu šindľová ako v časoch stredoveku.

Náboženské púte sa tu opäť konajú raz ročne, a to v nedeľu po sviatku sv. Anny (26. júl). Kostolík je inak zatvorený, jeho návštevu turistami je potrebné vopred dohodnúť s vedením obce Hrušov.

Kostolík sv. Anny v HrušoveKontakt na Obecný úrad v Hrušove:

Obec Hrušov, č. 5, 049 43 p. Jablonov
Tel.: +421 58 796 15 22, Fax: +421 58 788 17 39

GPS – Kostolík sv. Anny: N 48° 35, 732´ / E 020° 36, 857´

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.09.2013 06:00
Upravené: 27.10.2013 19:12