Kostol sv. Michala Archanjela

Miesto: Rejdová

V centre obce a vďaka vysokej veži viditeľný z diaľky stojí barokový kostol, ktorý je zapísaný na zozname národných kultúrnych pamiatok Slovenska. Pochádza z polovice 17. storočia, pôvodne postavený v barokovom slohu, neskôr bol najmä exteriérom prebudovaný do podoby klasicizmu.

Kostol sv. Michala Archanjela v RejdovejExteriér

Pamätná tabuľa

Pri pohľade z vonkajšej strany stojí za zmienku tabuľa, ktorá je umiestnená nad vchodom do chrámu. Nachádzajú sa nej mená osôb, ktoré sa stali obeťami I. aj II. svetovej vojny. V prípade I. svetovej vojny to boli muži, ktorí narukovali do uhorskej armády. Padlo ich 39, čo muselo byť pre vtedajšie rodiny zdrvujúce. Takýto vysoký počet sa zvyčajne v obciach nezaznamenáva. Pokiaľ ide o padlých v II. svetovej vojne, Rejdová patrila k dedinám, ktoré sa aktívne zapojili do Slovenského národného povstania. Aj po jeho potlačení tu bojovala partizánska skupina – štáb Kvitinského, ktorá sídlila priamo v dome č. 214, kde má pamätnú tabuľu. Dom sa nachádza na námestíčku blízko kostola.

Vežové hodiny

Nad pamätnou tabuľou sa nachádzajú vežové hodiny, ktoré sú atypické – jednoručičkové. Pre kostol ich zakúpili v Jelšave od muža menom Andrej Hlaváč v roku 1792. Patria medzi najstaršie jednoručičkové hodiny v Európe.

Interiér kostolaLutherove dvere

Bočný vchod do kostola tvoria dvere, ktoré majú viac než funkčný význam. Ich súčasťou je 95 ručne kovaných klincov. Tento počet nie je náhodný a symbolizuje 95 téz, ktoré v záujme reformácie cirkvi pribil kňaz Martin Luther na dvere zámockého chrámu v nemeckom meste Wittenberg.

Interiér

Oltár kostola sv. Michala ArchanjelaOltár

Detail oltáraKostol svätého Michala Archanjela patrí evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Tá je známa aj tým, že si veľmi na vnútornú výzdobu chrámov nepotrpí. Rejdová je v tomto smere výnimkou. Pozornosť návštevníka okamžite upúta vyrezávaný drevený oltár, o ktorom sa traduje, že je dielom žiakov dielne Majstra Pavla z Levoče. Oltár je bohato zdobený a jeho ústredným motívom je Nanebovstúpenie Krista Pána. Zboku ho zdobia plastiky sv. Petra a sv. Pavla, v hornej časti je ukončený zobrazením Svätej Trojice s anjelmi.

Obraz poslednej večere v dolnej časti oltáraV dolnej časti oltára sa nachádza obraz Posledná večera, ktorý bol vytvorený okolo roku 1750 dnes už neznámym gemerským majstrom. Išlo však o profesionálneho maliara a zobrazený výjav je voľnou kópiou diela Leonarda da Vinci.

Kazateľnica v kostole sv. Michala ArchanjelaKazateľnica

Rovnaký autorský rukopis ako oltár má aj kazateľnica, na ktorej sú zobrazení štyria evanjelisti – Marek, Matúš, Lukáš a Ján – s plastikou Ježiša Krista. Súčasťou kazateľnice je aj obraz Dobrého Pastiera, ktorý je namaľovaný na koži. Na vrchu baldachýnu kazateľnice sa nachádza drevená plastika sv. Michala Archanjela, ktorému je tento kostol zasvätený.

Plastika Jána KrstiteľaKrstiteľnica

Nielen v miestom alebo štátnom, ale v celosvetovom meradle patrí drevená a ručne vyrezávaná krstiteľnica z Rejdovej medzi umelecké skvosty hodné obdivu. Rovnako ako oltár a kazateľnica bola vytvorená v roku 1761. Je bohato striebrená a zlátená. Jej vrch zdobí plastika Jána Krstiteľa.

Drevené chóry v kostole sv. Michala ArchanjelaChóry

Drevené chóry v kostole sv. Michala ArchanjelaOkrem vyššie spomínaných zaujímavostí návštevníka chrámu zaujmú pôvodné dobové drevené chóry, ktoré sú zdobené ornamentálnymi maľbami. V minulosti mali účastníci bohoslužieb svoje stanovené miesta. Ženy a deti sedávali v dolnej časti chrámu, muži na chóroch. Na južnej strane sa nachádza drevený chór určený slobodným parobkom, na severnej ženatým mužom. Chór pre baníkov, neskôr pre remeselníkov, stojí za oltárom. V časti chóru oproti oltáru sa nachádza organ, ktorý bol pre kostol zakúpený v roku 1909 v Budapešti.

Freska Martina Luthera

Vľavo v smere k oltáru zaujme freska Dr. Martina Luthera v nadživotnej veľkosti. Tá nie je pôvodná, oproti veku chrámu je nová a vyhotovená bola počas celkovej rekonštrukcie v rokoch 1998 až 2003. Zaujímavé je však, že ju vytvorili tradičným spôsobom, čo znamená, že sa nachádza na omietke, do ktorej sa pridal domáci tvaroh.

Prístupnosť verejnosti

Barokový kostol sv. Michala Archanjela v Rejdovej je otvorený len počas bohoslužieb. V prípade záujmu o jeho prehliadku kontaktuje obecný úrad alebo faru.

Kontakty

Obecný úrad Rejdová
Rejdová 47, 049 26 Rejdová
Telefón: +421 58 788 32 40 (41) Fax: +421 58 788 32 42
E-mail: starosta(at)rejdova.sk

Ev. a. v. farský úrad
Rejdová 33, 049 26 Rejdová
Telefón: +421 58 794 01 18

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.09.2013 06:00
Upravené: 27.10.2013 17:22