Kostol sv. Jána Krstiteľa

Miesto: Hrhov

Jednou z národných kultúrnych pamiatok v obci Hrhov je rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi.

Kostol sv. Jána Krstiteľa v HrhoveJeho výstavba sa v súčasných zoznamoch štátom chránených objektov datuje do roku 1500, avšak písomný záznam o kostole s rovnakým patrocíniom v obci pochádza už z rokov 1332-1334. Podľa neho hrhovský farár odviedol desiatok z 1,25 marky, čo bol odhadovaný príjem obce. Je teda otázne, či súčasný kostol prešiel len veľkou prestavbou a v skutočnosti je staršieho dáta, prípadne v rokoch 1332-1334 išlo o iný kostol, ktorý mohol byť postavený na mieste súčasného alebo niekde inde v katastri.

Ukážka výzdoby kostolaPodľa výskumov Gábora Béresa sú svätyňa a loď terajšieho chrámu skoršieho dáta ako 1500. Prikláňa sa teda k názoru, že stavba je skutočne staršieho a mohla vzniknúť prestavbou pôvodného kostola, ktorý bol pravdepodobne vybudovaný ešte v románskom slohu. Názor na staršie datovanie vzniku kostola podľa Gábora Béresa podporuje existencia náhrobku Juraja Bebeka (György Bebek), ktorý zomrel v roku 1381. Ide o člena rodu Bebekovcov, ktorý sa neskôr na Gemeri stal známym aj vďaka vlastníctvu hradu Krásna Hôrka.

Ukážka výzdoby kostolaI keď je chrám pôvodne gotický, dnes v ňom prevláda klasicistický sloh. V roku 1823 bol totiž výrazne prestavaný. Svedčí o tom aj dobový zápis na fasáde.

Interiér kostolaKostolná veža je oproti iným častiam stavby výrazne mladšia. V stredoveku i renesancii nebývalo zvykom, aby mali dedinské kostoly vlastné veže. Zvyčajne pri chrámoch stávali len samostatné drevené zvonice. Túto vežu postavili až v roku 1846 v štýle tzv. gemerského klasicizmu a nachádzajú sa v nej dva zvony. Väčší bol odliaty v roku 1900 v Temešvári a je zasvätený svätému Antonovi Paduánskemu, menší zvon bol odliaty v Chomutove v roku 1928.

Výrazne sa zmenilo aj okolie chrámu. Do tridsiatych rokov minulého storočia bol hneď pri ňom travertínový lom a pastvisko.

Použitá literatúra:

  • Kolektív autorov: Malá monografia obce Hrhov (Hrhov, 2004)
  • Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 1. časť (VEDA,1977)

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.09.2013 06:00
Upravené: 29.10.2013 09:50