Cestný tunel

Miesto: Stratená

I keď sa to na prvý pohľad nezdá, na mnohých miestach sa nachádzajú zaujímavé diela, ktoré názov pamiatky ešte oficiálne nepoužívajú, ale zasluhujú si našu pozornosť. Rovnako je to aj v prípade cestného tunela medzi obcou Stratená a osadou Dobšinská ľadová jaskyňa.

Cestný tunel medzi obcou Stratená a osadou Dobšinská ľadová jaskyňaNapriek plnej funkčnosti je otázkou času, kedy sa bude rátať medzi slovenské technické pamiatky. Už aj kvôli svojej jedinečnosti. Ako príklad môžeme uviesť, že v časoch I. ČSR sa postavila železničná trať Margecany – Červená skala. Na trase s dĺžkou necelých 94 kilometrov sa nachádza 23 železničných mostov a 9 tunelov, a to všetko postavili od marca 1931 do júla 1936, teda len 5 rokov a 5 mesiacov! Naproti tomu - tento cestný tunel v Stratenej je jediný, ktorý sa postavil za vyše 40 ročného totalitného režimu.

Podzemie okolitých kopcov Dobšinej i Stratenej pre prevŕtané nesčítaným a nezmapovaným množstvom podzemných banských chodieb, ktoré sa tu razili už od 13. storočia. Obojsmerný cestný tunel dlhý 325,7 m prišiel na rad až v roku 1969 a stavali ho Inžinierske stavby, národný podnik, Košice až do roku 1971. Do prevádzky ho uviedli v januári 1972.

Cestný tunel medzi obcou Stratená a osadou Dobšinská ľadová jaskyňaPríčiny výstavby boli jasné. Zhruba na pol kilometrovom úseku pretínala rieka Hnilec vtedajšiu cestu osemkrát, čo si vyžadovalo neustálu údržbu mostov a počítať bolo potrebné aj s komplikáciami pri povodniach. Naviac, cesta prechádzala cez Stratenský kaňom, či je miesto výnimočných prírodných krás, ktoré si zasluhujú ochranu, teda aj odklonenie prevádzkovanej cesty.

V ceste stál skalný masív z bielych wettersteinských vápencov. Ten je pre vodu ľahko priepustný. Počas prác baníci narazili na stály prameň s výdatnosťou 1 liter vody za sekundu, ktorý odviedli podzemným potrubím. Voda však začala časom presakovať z rôznych strán, čo bolo nutné riešiť najmä po deviatich rokoch prevádzky tunela. Problém robila najmä zima. Tunel je situovaný v Hnileckej doline v smere častých poryvov vetra, takže sa tvoril ľad, ktorý vďaka prostrediu pretrvával aj do neskorých jarných mesiacov. Počas kontroly v roku 1981 priamo v tuneli dokonca namerali – 32° Celzia. Aby tu nevznikla ďalšia ľadová jaskyňa, problém čiastočne technicky riešili formou asfaltových a chemických injektáží, čo stav dočasne zlepšilo. Voda si však vždy nájde cestu a tak sa na ďalšie riešenia ešte len čaká.

Cestný tunel medzi obcou Stratená a osadou Dobšinská ľadová jaskyňaCez pamiatku ojedinelého technického banského a stavebníckeho diela na Slovensku prechádzajú tisíce áut bez toho, aby poznali jej výnimočnosť. Pozornosť si však zaslúži.

GPS portálu tunela zo strany Stratenej: N 48°52'405" E 020°19'746"

Informačné zdroje:

  • Kolektív autorov: Banské mesto Dobšiná (vydal Tibor Turčan – Banská agentúra, 2008)
  • na Slovensku 1945-1985 (vydali Dopravné stavby, ALFA, Bratislava 1989)

Autor/zdroj: text a foto Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 16.09.2013 06:00
Upravené: 27.10.2013 11:19