Od fyloxéry k advokátskej praxi

Miesto: Hrušov

Táto fotografia pochádza zo začiatku 20. storočia. Zobrazuje rodinu pôvodom z Hrušova, no vyhotovená bola v Spojených štátoch amerických a do dediny došla poštou. Títo ľudia tam odišli za prácou.

Rodina pôvodom z Hrušova na fotografii z USAMigračné vlny obyvateľov územia súčasného Slovenska prebiehali v niekoľkých etapách. Posledná výrazná bola v tridsiatych rokoch 20. storočia, keď ubúdalo práce v dôsledku svetovej hospodárskej krízy. Paradoxom je, že vtedajšia kríza (podobne ako v súčasnosti) prišla do Európy z Ameriky. Avšak na rozdiel od dnešnej jej to trvalo dlhšie, takže keď sa tu naplno rozvinula, v Amerike už končila.

Zobrazená Hrušovská rodina však odišla do USA oveľa skôr, a to už niekedy v poslednom desaťročí 19. storočia. Jej dôvody boli jasné a opäť to čiastočne spôsobila Amerika. Práve odtiaľ sa totiž do Európy dostala choroba viniča zvaná fyloxéra. Fyloxéra viničová je drobný živočích, ktorý nápadne pripomína vošku a žije na koreňoch viniča hroznorodého. De facto ho vycuciava, spôsobuje menší nárast plodov nízkej kvality, až nakoniec vinič celkom odumrie. Prvýkrát sa v Európe objavila v roku 1860 vo Francúzsku, na území Slovenska v okolí Bratislavy v roku 1880 a koncom 19. storočia zničila skoro všetky tokajské vinice. A nielen tie. Hrušov bola ovocinárska a vinohradnícka obec, kde mali svoje vinice grófi Andrášiovci (Andrássy) a mnohí ďalší šľachtici i bohatí mešťania z Rožňavy. Väčšina obyvateľov obce sa živila ako vincúri – robotníci vo vinohradoch. Rozšírením fyloxéry pre nich nastala hotová katastrofa, vinohrady zanikali a ľudia boli bez práce. Migrácia do USA pre mnohé rodiny ostala jediným možným východiskom z núdze.

To, čo sa niekedy javí ako zlé, môže v konečnom dôsledku dopadnúť úplne inak. Podľa spomienok majiteľky fotografie sa daná rodina v Amerike dobre uchytila a muž (sediaci pred dvoma ženami) tam dokonca začal študovať právo. Fotografia ho zachytáva už ako zámožného advokáta. I keď fyloxéra pominula a vinohrady ožili, rodina sa do Hrušova už nikdy nevrátila.

Autor/zdroj: text Slavomír Szabó
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2013 06:00
Upravené: 25.11.2013 14:10