Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Hasiči

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Betliar

Hasičská dychovka BetliarHistória hasičov v obci sa viaže k roku 1884, kedy gróf Emanuel Andrássy založil prvý zbor a zakúpil mu výzbroj aj výstroj. Dôvod bol rýdzo praktický – obec mala domy s prevažne šindľovými strechami a požiare neboli ničím výnimočné. Ani toto grófove opatrenie však v potrebný čas situáciu nespasilo. Dvanásť rokov po založení hasičského oddielu, teda v roku 1896, postihol Betliar jeden z najhorších požiarov, keď počas jedinej hodiny zhorelo 117 domov, tiež evanjelický kostol, škola a fara. Je však možné, že za iných okolností by padla za obeť celá obec.

Hasičská dychovka bola miestnou raritou. Nezvykla hrávať na dedinských tancovačkách, ale skôr na oficiálnych obecných slávnostiach, tiež na pohreboch. Jej členom nemusel byť hasič, stačilo, aby vedel hrať. K existencii betliarskej dychovej hudby patril pravidelný rituál, ktorý sa odohrával na Štedrý večer. Po večeri sa obyvatelia obce išli poprechádzať, popriať si príjemné sviatky a stretli sa pod kostolnou vežou, z ktorej im do noci vyhrávala práve táto dychovka. Žiaľ, tento zvyk už patrí minulosti. Hasičská dychovka ukončila svoju činnosť v roku 1980.

Dobrovoľný hasičský oddiel z Betliara pri skúške striekačkyV Betliari sa nachádza hasičská zbrojnica z roku 1932, ktorá je postavená v centre obce nad potokom, aby sa dala ľahšie naberať voda. Úlohou stále jestvujúceho dobrovoľného hasičského zboru je prevencia pred požiarmi a cvičenia na ovládanie hasičskej techniky. V súčasnosti je v obci medzi dobrovoľnými hasičmi 43 dospelých členov a 10 detí.

Informácie k tomuto článku nám v Betliari poskytli pani Štefánia Kaňúrová a pán Alexander Maduda.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.