Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Kurz šitia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Hrušov

Ženy z Hrušova na kurze šitiaV dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia za I. ČSR boli priepastné rozdiely medzi obyvateľmi miest a dedín. Aj z toho dôvodu do obcí mierila silná osveta, ktorá usporadúvala množstvo prednášok a kurzov. Boli to najmä prednášky z oblasti zdravotníctva, ktoré podávali informácie o základoch hygieny, starostlivosti o malé deti, domácom ošetrovaní drobných rán, príznakoch nebezpečných chorôb a podobne. Z podujatí pre ženy boli populárne najmä kurzy varenia a pečenia. Tiež kurzy šitia, pretože dokázať si ušiť odev patrilo k požadovaným zručnostiam mladej ženy. Ľudia ešte pestovali konope a vyrábali plátno, na lepší odev si látky kupovali na trhoch alebo od podomových obchodníkov. Šijacie stroje boli cenovo dostupné a mala ich takmer každá domácnosť. Niektoré mimoriadne šikovné ženy si potom dokázali privyrábať šitím pre majetnejšie rodiny. Tiež šitím rôznych modernejších a zložitejších šiat, na ktoré ostatným ženám chýbali strihy.

V prípade, že táto fotografia bola vyhotovená až koncom tridsiatych rokov, teda v čase Horthyho Maďarska, zachytáva trochu iný druh osvety. Tá nebola zameraná prevažne na ženy, ale tiež na mužov. Pre ženy to boli rovnako kurzy varenia a šitia. Muži, ktorí bývali od jari do jesene vyťažení prácou na poliach a vo viniciach, sa vzdelávali najmä v zime. Vozievali ich odtiaľ do Sárospataku, kde sa na škole učili poľnohospodárstvu, hlavne správnemu štepeniu stromov, starostlivosti o pôdu tak, aby dávala väčšie výnosy, vhodnému skladovaniu obilnín a podobne.

Informácie k tomu článku poskytol starosta obce Hrušov Július Sebő.

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2022 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.