Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice www.vucke.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Barokový kostol sv. Františka Xaverského

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:

Miesto: Dobšiná

Interiér kostolaDetail sochyHistória

Rímskym katolíkom v Dobšinej patril pôvodne súčasný evanjelický gotický kostol, avšak so šírením Lutherovho učenia prechádzali celé obce i mestá na novú vieru. Protestantské cirkvi našli svoje uplatnenie najmä medzi pôvodne nemeckým obyvateľstvom a baníkmi. V prípade Dobšinej to boli pôvodní Nemci (zvaní bulinéri) i baníci zároveň. Určitý čas tu katolícka cirkev nemala zastúpenie, no v roku 1745 pod ochranou grófa Pavla Balašu do Dobšinej nastúpil katolícky farár a o rok na to tu už mali drevený kostol, či väčšiu kaplnku. V roku 1792 si na tom istom mieste postavili nový kostol, ktorý tu stojí do súčasnosti. Na prelome 18. a 19. storočia žilo v Dobšinej 2 800 evanjelikov a 800 katolíkov.

OltárOpis pamiatky

Kostolná vežaBarokový kostol sv. Františka Xaverského bol postavený v roku 1792 v neskoro-barokovom štýle. V roku 1897 došlo k prestavbe, ktorá čiastočne ovplyvnila exteriér po stránke pridania prvkov klasicizmu, avšak nie dominantne a pôvodnú architektúru veľmi nenarušila.

Stavba je jednoloďová, svätyňa má segmentové zakončenie. Sakristia a veža sú novšieho dáta ako samotná loď. Interiér sa vyznačuje pre barok charakteristickými plnými klenbami. Mladšie než kostol sú fresky, ktoré namaľoval J. Adam v roku 1907.

Kostolný organPozornosť určite upúta 220 cm vysoká mramorová plastika Krista na kríži, ktorú v roku 1928 zhotovil majster Ján Fardusz. Medzi hnuteľné kultúrne pamiatky patrí aj neskoro-barokový oltár, ktorý bol vyhotovený v v 2. polovici 18. storočia. V jeho strede sa nachádza obraz so sv. Františkom, rovnako od J. Adama z roku 1935.

Prístupnosť pamiatky

Kostol je bežne otvorený len v čase bohoslužieb. V prípade záujmu o prehliadku sa je potrebné vopred dohodnúť s kňazom, prípadne sa obrátiť Turistické informačné centrum Dobšiná.

Kontakt

Turistické informačné centrum Dobšiná
Nám. Baníkov 384, 049 25 DOBŠINÁ
tel: 058/7941154

Detail sochyRímsko-katolícka fara v Dobšinej
Zimná 187, 049 25 Dobšiná
e-mail: dobsina(at)fara.sk
web s ďalšími kontaktmi na kňaza: http://www.fara.sk/dobsina/info/index.php

Informačné zdroje:

Koniec obsahu.


MENU:

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE:

Hľadať


PÄTIČKA:

Copyright © 2020 Správa majetku KSK. Všetky práva vyhradené.
Stránky generuje redakčný systém WebJET.

Koniec stránky.